Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Các địa phương tập trung đẩy mạnh tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19

Hiện nay, số vắc xin COVID-19 mà Bộ Y tế tiếp nhận đã đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát đối tượng tiêm và đề xuất nhu cầu vắc xin trong thời gian tới, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II/2022.

Theo thống kế của Bộ Y tế, tính đến ngày 24/5, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 219,2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó mũi 3 tiêm được hơn 41,4 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi 17.430.822 liều (trong đó mũi 1 là 8.931.144 liều, mũi 2 là 8.499.678 liều). Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi 3.494.355 liều (mũi 1 là 3.447.331 liều, mũi 2 là 47.024 liều).

Hiện nay, số vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát đối tượng tiêm và đề xuất nhu cầu vắc xin trong thời gian tới.

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II/2022 và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đồng thời, các địa phương cần xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 9/5/2022. Bên cạnh đó, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Đối với các nơi tiêm chủng chậm cần điều ngay lực lượng hỗ trợ để tiêm nhanh nhất có thể.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương, Bộ Y tế nhấn mạnh, địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/