Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo Công điện số 1669/CĐ-BYT của Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1669/CĐ-BYT ngày 12/12/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp:

- Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch phối hợp số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 17/11/2022.

- Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh. Đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

- Thường xuyên cập nhật, thống kê số lượng và tình trạng bệnh nhân nặng, đặc biệt các nhóm người bệnh dễ tổn thương như phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi trên địa bàn, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy kịch.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các đoàn kiểm tra, thường xuyên giám sát đánh giá, đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, bố trí đủ nước sạch và xà phòng, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường học; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để lây lan trong trường học.

- Phối hợp cùng Sở Y tế đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch phối hợp số 1557/KH-BYT-BGDĐT.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh (vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại trừ các ổ lăng quăng/bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh...); thực hiện ăn chín, uống chín; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm; vận động tuyên truyền người dân tham gia tiêm phòng Covid-19, trong đó đẩy mạnh thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế để phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm của gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Sở Tài chính kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan để bảo đảm nhu cầu đáp ứng phòng chống dịch bệnh, nhu cầu về nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, cơ số thuốc, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

7. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục huy động các nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch, nhất là sự tham gia hỗ trợ công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quản lý.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục huy động các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch, hướng dẫn các biện pháp tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn