Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Phòng chống dịch COVID-19: Tăng cường giám sát, giải trình tự gen, đẩy nhanh tiêm chủng

Việt Nam tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay, tuy nhiên cần tăng cường giám sát, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại cửa khẩu gửi về các Viện/Bệnh viện được chỉ định làm giải trình tự gen để đánh giá nguy cơ, đồng thời đẩy nhanh tiêm chủng.