Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022 (đợt 2)

Xem nội dung chi tiết tại đây