Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát nhu cầu bổ sung vắc xin phòng COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19 theo mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện, thị xã, thành phố:

- Khẩn trương chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều cơ bản, đến nay đã đủ thời gian nhưng chưa được tiêm Vắc xin liều bổ sung, nhắc lại (mũi 3, mũi 4), đặc biệt là những đối tượng người cao tuổi, bệnh nền, người có nguy cơ cao, người có công việc mang tính chất phải tiếp xúc với nhiều người, nhân viên y tế...) và đề xuất nhu cầu bồ sung vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin AstraZeneca) để tiêm trong tháng 4-6/2023 nhằm đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. Nhu cầu vắc xin bổ sung gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chậm nhất ngày 21/4/2023 để tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Bộ Y tế.

2. Bệnh viện Bà Rịa; Bệnh viện Vũng Tàu:

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại bệnh viện (bao gồm nhân viên và người thân của nhân viên bệnh viện, người dân khi đến khám bệnh, chữa bệnh, bệnh nhân đang điều trị nội trú... hiện đã tiêm đủ liều cơ bản nhưng chưa tiêm liều bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng COVID-19) và đề xuất nhu cầu bổ sung vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin AstraZeneca) để tiêm trong tháng 4-6/2023. Nhu cầu vắc xin bổ sung gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chậm nhất ngày 21/4/2023 để tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Bộ Y tế.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

- Căn cứ tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tiến hành rà soát, tổng họp nhu cầu bổ sung vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin AstraZeneca) đê tiêm trong tháng 4-6/2023 của các địa phương, đơn vị, tham mưu Sở Y tế báo cáo, đề xuất gửi Bộ Y tế về nhu cầu bổ sung vắc xin phòng COVID- 19 để tiêm cho các đối tượng trong tháng 4-6/2023 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch và hoàn thành mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Nội dung tham mưu đề nghị gửi Sở Y tế trước ngày 24/4/2023.

 
Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/