Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội và giấy khám sức khỏe

Xem nội dung chi tiết tại đây