Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây