Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (Hồ sơ công bố hợp quy số 01/CBHQ-CNPM ngày 24/7/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ; Nội dung: Công bố hợp quy cho Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Quy chuẩn Quốc gia và Quy chuẩn địa phương; Có hiệu lực đến 24/7/2026)

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu