Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE, KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS

Bệnh viện Vũng Tàu