Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
BẢN CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bệnh viện Vũng Tàu 01/02/2024

Bệnh viện Bà Rịa 05/3/2024

Bệnh viện Vũng Tàu 06/5/2024

Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Y học cổ truyền

Phòng khám đa khoa Bính An