Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây