Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều ngày 29/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Ban của các Ban Chỉ đạo này. 

Tham dự cuộc họp có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh); các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh).

29.2.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

Với mục tiêu phấn đấu để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lọt vào Top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong Bảng đánh giá mức độ chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh năm 2024 với nhiều chỉ tiêu vượt trội, trong đó có nhiều nội dung được đặt chỉ tiêu phải hòan thành (100%) trong năm 2024. Dự thảo cũng đề ra các giải pháp như: truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp tài chính; giải pháp hợp tác; kiểm tra, giám sát.

Đối với với Đề án 06/CP tỉnh, đại diện Công an tỉnh cho biết, trong tháng 02/2024 cổng dịch vụ công tỉnh đã tiếp nhận 74.656 hồ sơ, trả kết quả 56.233 hồ sơ, trễ hạn, 817 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn là 98,54% với 100% đánh giá hài lòng. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu đã tiếp nhận và giải quyết 145.823 hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Đã triển khai sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh tại 123 cơ sở khám chữa bệnh, đạt 100% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh với 542.349 lượt bệnh nhân tra cứ thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT. Tính đến 18/02/2024, hệ thống đã xác thực CCCD được 1.002.317 người (đạt 97%). Tỷ lệ thu học phí đạt tỷ lệ 100%.

Về cấp CCCD gắn chíp, đến nay Công an tỉnh đã cấp 1.418.724 thẻ CCCD gắn chíp (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại). Trong tháng 2, toàn tỉnh đã thu nhận được 4.834 hồ sơ cấp thẻ CCCD, 5.570 hồ sơ tài khoản định danh điện tử Mức 2. Về phát triển tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID, theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải thu nhận và kích hoạt được 615.198 tài khoản. Đến nay đã thu nhận hồ sơ cấp 1.020.146 tài khoản, đạt tỷ lệ thu nhận 166%. Kích hoạt được 651.281/615.198 tài khoản, đạt tỷ lệ 106%.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát hiện trạng chuyển đổi số của tỉnh, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự họp, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề xuất hợp nhất các Ban Chỉ đạo: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để đánh giá toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/