Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong 10 tháng đầu năm nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật. Lũy kế từ năm 2021 đến 31/10, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh. Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính trong 1.086 thủ tục hành chính (đạt 40%). 

Về vị trí việc làm, đến nay đã có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến ngày 15/10/2023, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã cập nhật 1.932 TTHC. Tổng số Dịch vụ công trực tuyến là 1.848 thủ tục, trong đó 548 DVCTT toàn trình và 1.300 DVCTT một phần. 10 tháng năm 2023, tỉnh đã giải quyết hồ sơ trực tuyến 458.318/473.928 hồ sơ, đạt 96,7%. 

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, DN, khẳng định sự chủ động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/