Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 20 năm hình thành và phát triển. Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 20 năm hình thành và phát triển.