Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Tham quan, học tập kinh nghiệm về đảm bảo môi trường "Xanh-Sạch-Đẹp" tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
❇️Chiều ngày 15/3/2024, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang do Bác sĩ Nguyễn Văn Dương – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm về nâng cao công tác đảm bảo môi trường cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.
✍️Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Y tế Tiền Giang đã chia sẻ một số khó khăn trong thực hiện Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp của Bộ Y tế, đồng thời bày tỏ mong muốn tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực hiện Bộ tiêu chí xanh – sach – đẹp tại một số cơ sở y tế của tỉnh BR-VT để có thể vận dụng, cải thiện tại các cơ sở y tế của tỉnh Tiền Giang.
⁉️Đoàn đặt ra nhiều câu hỏi tìm hiểu về việc xử lý rác thải nhựa y tế sau hấp, việc thực hiện năng lượng xanh, việc xây dựng nhà tiêu dành cho người khuyết tật và trẻ em, nguồn kinh phí thực hiện,… của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh BR-VT.
♻️Chia sẻ kinh nghiệm với đoàn, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã trình bày về cách thức triển khai nâng cao công tác đảm bảo môi trường cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; chia sẻ mô hình xanh – sạch – đẹp của Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Long Điền, đồng thời dẫn đoàn đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại 2 cơ sở y tế này để Đoàn của Sở Y tế Tiền Giang có trải nghiệm thực tế, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, từ đó giúp đạt được mục tiêu của đợt tham quan, học tập kinh nghiệm.
Nguồn: CDC