Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo - Nâng cao công suất phục vụ lên 100 giường bệnh

Đó là mục tiêu đến năm 2030 đặt ra cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tại Kế hoạch số 29/KH-UBND do UBND tỉnh vừa ban hành về triển khai thực hiện "Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030" tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cơ sở y tế này còn phải đáp ứng nhu cầu cấp cứu nâng cao cho người dân trên địa bàn; củng cố và nâng cao năng lực phẫu thuật một số kỹ thuật ngoại khoa tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện phù hợp mô hình bệnh tật của huyện Côn Đảo.

Kế hoạch số 29/KH-UBND còn đề ra một số mục tiêu đến năm 2030 gồm: 70% tàu mặt nước thuộc hải quân, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng được trang bị đồng bộ trang thiết bị y tế cho cấp cứu đầu tiên và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển. 100% tàu cá khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định. 100% tàu vận tải biển - tàu viễn dương thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo đảm y tế biển.

Kế hoạch số 29/KH-UBND triển khai tại 5 huyện, thị, thành phố ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gồm: TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc) và huyện Côn Đảo với 49 xã, phường, thị trấn ven biển và hải đảo.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn