Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người chịu trách nhiệm

Số điện thoại

Công bố lần đầu và Công bố lại

1

Trung tâm Y tế huyện Long Điền

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

Dương Văn Muôn

02543.862.925

- 18/5/2018

- 20/4/2020

2

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

Ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Bùi Văn Doanh

0245.3731.733

19/12/2018

3

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Hồ Văn Hải

02543.874.528

19/6/2019

4

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Cổng số 3, đường Lê Lợi, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

Phan Châu Thanh

02543.881.865

16/8/2019

5

Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

278 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Nguyễn Duy Phong

02543.838.348

30/12/2019

6

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT

Lê Thị Hoài Phương

02543.691.412

30/12/2019

7 Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 106 Trường Chinh, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT Nguyễn Liên 02543.876.223 17/7/2020