Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bệnh viện Bà Rịa 

Bệnh viện Lê Lợi

Bệnh viện Tâm Thần