Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Cấp mã cơ sở KBCB

PKĐK Vạn Tâm-Phước Hòa

PKĐK Rạch Dừa

Phòng khám BSGĐ Bình Ba (BS Ngô Phê)

PKĐK Suối Nghệ (CV 1540/SYT-NV ngày 02/6/2020)

PKĐK Vũng Tàu (CV 1605/SYT-NV ngày 09/6/2020)

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Bà Rịa Vũng Tàu (CV 2391/SYT-NV ngày 06/8/2020)