Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố cơ sở đạt thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP

1.Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc - Cty TNHH PKĐK Quốc tế Thế giới mới (công bố lần 2 do thay đổi nhân sự)

2. Danh sách các cơ sở tiêm chủng công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản bảo quản vắc xin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ngày 15/01/2021)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết