Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố cơ sở đạt thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP

Danh sách các cơ sở tiêm chủng công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin/ Ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu