Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố cơ sở đạt thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP

1. Danh sách cơ sở tiêm chủng công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2.Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc - Cty TNHH PKĐK Quốc tế Thế giới mới (công bố lần 2 do thay đổi nhân sự)

3. Danh sách cơ sở tiêm chủng công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 18/12/2019)

4. Danh sách cơ sở tiêm chủng công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 09/3/2020)

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết