Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Danh sách công bố Cơ sở đủ điều kiện an toàn tiêm chủng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tra cứu tại đây: https://soyte.brvt.vn/cosotiemchung