Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0385.703.507 về cơ sở vật chất, ứng xử tại khoa điều trị Nam Bệnh viện Tâm thần trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây