Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt.

1. Văn bản số 455/SYT-TCCB về việc triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn...
2. Thông báo chiêu sinh lớp:
     - "Siêu âm trong hồi sức - cấp cứu".
     - "Định hướng chuyên khoa mắt".
     - "Sử dụng kỹ thuật Laser trong xử lý tổn thương mạch máu và sắc tố da".
     - "Cập nhật kiến thức về u máu và một số bệnh da thường gặp".
     - "Quản lý Bệnh viện khóa 10".
     - "Dưỡng sinh khóa 10".
     - "Yoga - Khí công khóa 2".
     - "Xoa bóp - bấm huyệt cơ bản chăm sóc sức khỏe khóa 5".
     - "Siêu âm tổng quát thực hành".
     - "Bồi dưỡng sau Đại học về Tâm thần".
     - "Bồi dưỡng sau Đại học về Y học gia đình".
Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết