Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây