Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

Xem nội dung chi tiết tại đây