Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Về việc tiếp nhận Hồ sơ xét tuyển chính quy, cử đào tạo theo hình thức đặt hàng tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây