Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo các khoá thuộc chương trình hợp tác Singapore (SCP)năm 2015-2016

Sở Y tế nhận được công văn số 179/SNgV-VP ngày 17/4/2015 của Sở Ngoại vụ về việc thông báo các khóa học thuộc chương trình hợp tác Singapore (SCP) năm 2015-2016. Qua xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Sở Y tế chuyển nội dung văn bản nói trên đến các đơn vị. Đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vịmifnh được biết và đăng ký tham gia chương trình hợp tác Singapore nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Công văn số 179/SNgV-VP.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết