Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Nâng cao nhận thức về an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh đã chia sẻ những điều cần lưu ý về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan đảng, nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn kỹ năng sử dụng thư điện tử an toàn và kỹ năng sử dụng internet, trình duyệt an toàn.

Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước . Trong ảnh: Nhân viên Trung tâm CN-TT Sở TN-MT kiểm tra thông tin trên ứng dụng liên kết giữa Sở TN-MT và Sở Xây dựng
Nhân viên Trung tâm CN-TT Sở TN-MT kiểm tra thông tin trên ứng dụng liên kết giữa Sở TN-MT và Sở Xây dựng

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và các hạ tầng thông tin quốc gia nói chung. Từ đó, hạn chế thấp nhất về mất an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là không để lộ lọt bí mật nhà nước.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã cũng được chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các rủi ro an toàn, an ninh mạng phi truyền thống, bảo vệ các nền tảng số quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn