Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Ban hành Quy định Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây