Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu

1. Bệnh viện Vũng Tàu (CV số 282/VBCB-BVVT ngày 09/02/2023 của BV Vũng Tàu)

2. TTYT TP. Vũng Tàu (CV số 143/TTYT-KHNV ngày 09/02/2023 của TTYT TP. Vũng Tàu)

3. Bệnh viện Bà Rịa (CV số 23/BTCB-BVBR ngày 15/2/2023 của BV Bà Rịa)

4. TTYT QDY Côn Đảo (CV số 21/TTYT ngày 15/02/2023 của TTYT QDY Côn Đảo)