Thông tin Y tế Thông tin Y tế

7,5% người nhiễm HIV thuộc đối tượng khó khăn chưa có thẻ BHYT

Sáng 12/7, Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã tổ chức hội thảo BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS năm 2019. Hội thảo đã đánh giá tình hình, thảo luận những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh BR-VT và tình hình bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT.

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, toàn tỉnh có 2.650 trường hợp nhiễm HIV còn sống; trong đó 2.063 trường hợp được điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV). Tính đến ngày 31/3/2019, toàn tỉnh có 1.805 người bệnh HIV/AIDS tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 90%. Vẫn còn 7,5% người nhiễm HIV thuộc đối tượng khó khăn chưa có thẻ BHYT để tham gia điều trị ARV liên tục. Bên cạnh đó, người bệnh HIV/AIDS tham gia BHYT gặp khó khăn khi phải đồng chi trả 20% với  BHYT. Do đó, các đại biểu cho rằng cần huy động các nguồn lực để hỗ trợ mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết