Hoạt động Hoạt động
Tổ chức cơ sở cách ly tập trung đối tượng dịch tễ COVID-19

Sở Y tế vừa ban hành công văn hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. 

Theo đó, Sở Y tế dự kiến cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đối với người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh sẽ là Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy (cũ) và khu điều trị phạm nhân bên cạnh khuôn viên Bệnh viện (BV) Bà Rịa (có lối đi riêng). Sở Y tế giao cho BV Bà Rịa, phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh tiến hành dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nơi cách ly; trang thiết bị cần thiết, dự kiến nhân sự, xây dựng quy trình chuyên môn để đưa cơ sở cách ly tập trung vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. 

Đối với các địa phương, Trung tâm Y tế (TTYT) phối hợp với Phòng Y tế, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ định cơ sở cách ly tập trung tại địa bàn, dự phòng tình huống địa phương có nhiều người cần thiết cách ly tập trung, vượt quá sự đáp ứng của cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Cũng theo công văn này, khi các cơ sở cách ly y tế tập trung đưa được vào sử dụng, BV Bà Rịa và các TTYT huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin những người được cách ly, báo cáo trước 15 giờ hằng ngày cho TTYT dự phòng -Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của ngành y tế.  

http://www.baobariavungtau.com.vn