Hoạt động Hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Sáng nay (27/01), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) công tác chuyển đổi số năm 2023; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban chỉ đạo: CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương hoạt động theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 các cấp; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo tham dự họp tại điểm cầu của địa phương.

hoi nghi.jpg
IMG_2610.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các Đơn vị báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong năm 2024 (Bằng hình thức trình chiếu phim tài liệu). Đồng thời, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị đã nêu những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06. 

IMG_2615.JPG
Ông Võ Hoàng Huy, Giám đốc Sở Tư pháp tham luận về việc góp ý, thẩm định và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, công tác CCHC tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và Doanh nghiệp; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao đạt tỷ lệ 98,8%, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (98%); Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cải thiện so với năm 2022, đạt 87,06%, vượt chỉ tiêu HĐND giao (87%).

Việc thực hiện chuyển đổi số gắn với CCHC bước đầu đã mang lại hiệu quả với 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 95,5%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 78,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử đạt 100%...

Qua 2 năm thực hiện Đề án 06, Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Đã thu nhận định danh điện tử VNeID vượt 64% chỉ tiêu Bộ Công an giao; kích hoạt được vượt 5% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Số đối tượng diện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có tài khoản và được chi trả qua tài khoản đạt 60,6%, đứng thứ hai toàn quốc.

IMG_2618.JPG
Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ trình bày những giải pháp, cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác CCHC để đơn vị luôn đứng đầu chỉ số CCHC 03 năm qua; thuận lợi, khó khăn và giải pháp để nâng cao dịch vụ công trực tuyến.

 

IMG_2619.JPG
Đại diện UBND phường 2, thành phố Vũng Tàu trình bày những giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC giúp UBND phường 2 nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 (tăng 45 bậc, từ hạng 72/82 xã, phường, thị trấn năm 2022 lên hạng 27/82 năm 2023).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với kết quả CCHC, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, phấn đấu duy trì, thúc đẩy các Chỉ số PAR INDEX, PCI, POBI, DTI, PAPI vào trong nhóm 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, xem việc thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên, trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024 ngay từ tháng 01/2024, trong đó cần bám sát chủ đề chuyển đổi số của năm 2024 là năm "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Ông đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện các nội dung CCHC, chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả 27 mô hình điểm của Đề án 06.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kết quả thực hiện các nội dung trên là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 các cấp cần "nêu gương" trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; các sở, ban ngành và địa phương phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ được giao, rà soát những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục tránh chung chung, hình thức.

IMG_2647.JPG
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban chỉ đạo: CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước" và 04 các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC" năm 2023; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

IMG_2635.JPG
IMG_2637.JPG
IMG_2638.JPG
 

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/