Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 15 giờ 00, 25/6/2021)

Xem nội dung chi tiết tại đây