Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Thông tin danh sách các website, địa chỉ và số điện thoại để mua hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8415/UBND-VP ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Vũng Tàu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương khẩn trương triển khai giải pháp mua sắm trực tuyến, công bố địa chỉ, trang web, điện thoại, mặt hàng, phương thức giao nhận giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thuận tiện mua hàng trực tuyến.

Theo đó, Sở Công Thương thông tin về danh sách các website, địa chỉ và số điện thoại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp các mặt hàng thiết yếu để người dân biết liên hệ và đặt mua hàng, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ, triển khai đồng bộ công tác truyền thông, thông tin đến người dân trên địa bàn được biết, đồng thời hướng dẫn triển khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân mua hàng trực tuyến, ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục thông tin số điện thoại, Website mua hàng trực tuyến xem tại đây

 

Nguồn: https://covid.baria-vungtau.gov.vn/