Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với một phần Tổ 07 và một phần Tổ 12 thuộc khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với một phần Tổ 07 và một phần Tổ 12 thuộc khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020), gồm các nội dung chính như sau:

1. Thời gian cách ly: Từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

2. Phạm vi cách ly: một phần Tổ 07 và một phần Tổ 12 thuộc khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (gồm 53 hộ gia đình, 225 nhân khẩu).

3. Yêu cầu cách ly: Thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

BCĐ tỉnh giao UBND huyện Long Điền chủ trì, phối họp với các sở, ngành: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông vận tải và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 tại khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn tỉnh đế thực hiện phòng chống dịch bệnh; Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối họp ngay với UBND huyện Long Điền tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

Nguồn: https://covid.baria-vungtau.gov.vn/