Hoạt động Hoạt động
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình khảo sát các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Sáng nay (28/7), ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình khảo sát các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (cơ sở cách ly tập trung có thu phí). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tính đến ngày 27/7/2021, Tỉnh đã thành lập được 06 cơ sở cách ly tập trung có thu phí với 355 phòng, gồm 05 khách sạn tại thành phố Vũng Tàu  và 01 khách sạn tại huyện Đất Đỏ.Theo báo cáo của Sở Du lịch, toàn Tỉnh hiện có 1.280 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó, 170 khách sạn đã xếp hạng từ 01-05 sao, còn lại là cơ sở lưu trú du lịch nhỏ lẻ, nhà nghỉ, hộ kinh doanh cá thể và căn hộ du lịch. Các khách sạn đã xếp hạng sao tập trung chủ yếu ở thành phố Vũng Tàu.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng một số khách sạn, Sở Du lịch đề nghị Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 08 khách sạn cơ bản đáp ứng đủ điều kiện theo quy định với 910 phòng làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí để sớm đưa vào vận hành, tiếp nhận kịp thời các đối tượng cách ly; đồng thời, tiếp tục thành lập Đoàn khảo sát các khách sạn còn lại theo danh sách đề nghị của Sở Du lịch.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Y tế căn cứ Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế để xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện cho các khách sạn sau khi được UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí; lập danh sách các khách sạn, bao gồm giá phòng, các khoản phí liên quan để công khai rộng rãi trên phương tiện truyền thông cho người dân được biết.

Bên cạnh đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông bố trí lực lượng trực bảo vệ bên ngoài bảo đảm an toàn; thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ tại các khách sạn; đồng thời rà soát, kiểm tra hệ thống camera giám sát người cách ly tại các cơ sở cách ly này.    

Danh sách các khách sạn được UBND tỉnh quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả gồm:

1. Tại thành phố Vũng Tàu

- Khách sạn Du lịch Cao su

- Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

- Khách sạn Ngọc Hân

- Khách sạn hà Sơn

- khách sạn Sun and Sea Leisure

2. Tại huyện Đất Đỏ

- Khách sạn Minh Đạm

 

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/