Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng.

Sở Y tế nhận được Văn bản số 1267/STTTT-TTra  ngày  03/08/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng;

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống đảm bảo thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ, tuân thủ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành, địa phương không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc; trong trường hợp Sở, ngành, địa phương phát sinh đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 02 giờ, kể từ khi phát sinh vụ việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm và giải pháp bước đầu sự việc (nếu có); thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp;

- Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, cần phối với lực lượng công an, các lực lượng có liên quan kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, phối hợp với đơn vị chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý. Trong trường hợp không xác định danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, đề nghị phối hợp với Sở TT&TT, lực lượng công an các cấp để có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng.

- Chỉ đạo các lực lượng tham gia phòng chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng chống dịch.

- Có kế hoạch định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết; nắm bắt dư luận truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phản bác các luận điệu, xuyên tạc, chủ động cung cấp thông tin cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp Thanh tra Sở Y tế theo số điện thoại 02543.855.706, email: thanhtra@soyte.baria-vungtau.gov.vn để được hướng dẫn xử lý.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.