Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài chính BIS Holding

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Y tế nhận được Văn bản số 10502/UBND-VP ngày 16/08/2021 về việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài chính BIS Holding,

Theo đó, hiện nay phát hiện hoạt động của website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com (gọi tắt Auto Ads) và kênh đầu tư tài chính có tên Broker Investment S.R.O (gọi tắt BIS Holding), website https://mernber.brokerinvestment.com có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lôi kéo một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Hoạt động huy động vốn, mô hình trả thưởng, cách thức phát triển mạng lưới người tham gia của ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư thanh khoản tài chính BIS Holding có dấu hiệu của tội phạm "Vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh do hoạt động của ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài chính BIS Holding gây ra, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, hộ gia đình trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói chung, khuyến cáo nguy cơ, rủi ro mất toàn bộ số tiền khi tham gia đầu tư vào các ứng dụng kinh doanh kiếm tiền trên mạng không rõ nguồn gốc, không được cấp phép, thiếu cơ sở pháp lý hoạt động tại Việt Nam nói chung và ứng dụng Auto Ads, kênh đầu tư tài chính BIS Holding nói riêng; tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và không tham gia các loại hình đầu tư tiền ảo: huy động vốn đầu tư đa cấp, tiền ảo, kinh doanh trên mạng internet…tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và bị chiếm đoạt tài sản;

Chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch dự báo, phòng ngừa đấu tranh với vi phạm pháp luật và tội phạm phát sinh từ các hoạt động huy động vốn của các sàn giao dịch trên internet.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin cơ sở (phát thanh, báo mạng, truyền hình, trang mạng xã hội…) các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh và phương thức, thủ đoạn, bản chất của loại hình đầu tư và nguy cơ rủi ro khi tham gia vào các hoạt động giao dịch tiền ảo, bằng các hình thức thích hợp, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, tránh nhiệm của người dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tập trung tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội đến các thành viên và người dân;

Đẩy mạnh công tác cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao và đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet, các trang mạng; vận động nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm;

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các website, trang mạng xã hội nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet trên địa bàn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đề nghị của Cơ quan điều tra các cấp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.