Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Triển khai hướng dẫn cách thức sử dụng, tuyên truyền về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR code

Xem nội dung chi tiết tại đây