Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Tăng cường hoạt động chăm sóc F0 tại nhà thông qua Tổng đài 02547300730

Tiếp tục triển khai theo văn bản số 7244/SYT-NV ngày 14/12/2021 của Sở Y tế về việc triển khai Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà.

Trong thời gian quan, Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà. Tuy nhiên, một số địa phương (cụ thể: Vũng Tàu, Phú Mỹ) chưa thực hiện nghiêm công tác trực điện thoại và sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà.

Để triển khai hiệu quả Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Phân công trực và cung cấp danh sách 03 Bác sĩ hoặc nhân viên Y tế khác có kinh nghiệm điều trị về COVID-19 thực hiện nhiệm vụ trực điện thoại và sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà 24/7. Hướng dẫn người trực điện thoại theo các tình huống tham khảo theo các kịch bản, theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Trong trường hợp cần thiết đổi người trực (nên thay đổi theo tuần), đề nghị gửi danh sách về phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế, đồng thời cập nhật danh sách người trực theo đường link tại phụ lục 2.

3. Hàng ngày, cung cấp cập nhật danh sách F0 hiện đang điều trị tại nhà do địa phương quản lý (biểu mẫu 2), gửi về Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp vụ). Đồng thời, cập nhật danh sách F0 theo đường link tại phụ lục 2 trước 11g00 hàng ngày.

Sở Y tế đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền việc triển khai đường dây tiếp nhận cuộc gọi cho các F0, hoạt động 24/7 để hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh; Tổng đài chăm sóc F0 với đầu số là 0254.7300730.

Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện nội dung văn bản này. Đồng thời tổ chức tuyên truyền việc triển khai đường dây tiếp nhận cuộc gọi cho các F0, hoạt động 24/7 để hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc và điều trị F0 tại nhà trên địa bàn quản lý./.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà, vui lòng liên hệ Ts. Nguyễn Trí, Số điện thoại: 085685.0000 hoặc Bs. Hoàng Dương Bảo, số điện thoại: 0909.699.603 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu