Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá

Thực hiện công văn số 60/BCH-VP ngày 16/04/2022 của Bộ Y tế về việc chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chuẩn bị phương án chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch của ngành Y tế về phòng chống thiên tại, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế năm 2022 tại Kế hoạch số 13/KH-SYT ngày 25/01/2022.
  2. Kiện toàn tổ chức phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị gồm: Ban Chỉ đạo, các đội cấp cứu ngoại viện, các đội dự phòng cơ động hỗ trợ phòng chống dịch, vệ sinh môi trường; Rà soát kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn cũng như hỗ trợ tuyến dưới. Tổ chức kiện toàn, tập huấn các tổ cấp cứu ngoại viện phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn sẵn sàng huy động khi có tình huống.
  3. Tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở hạ tầng của đơn vị và có phương án khắc phục những nơi dễ có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão, lụt; có phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế, trang thiết bị, thuốc, hóa chất trong trường hợp xảy ra ngập, lụt, sập đổ để nhanh chóng thu dung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khẩn cấp; đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệt đối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai; không để hư hỏng trang thiết bị, thuốc, hóa chất;
  4. Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhanh trong tình huống thiên tai; có kế hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất chống dịch đến y tế cơ sở; có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện cứu trợ khác bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động được ít nhất một tuần tại các khu vực trọng điểm khi xảy ra thiên tai.
  5. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho những đối tượng là người già, trẻ em và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, lũ lụt. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. (Một số tài liệu tham khảo được đăng tải trên website Ban chỉ đạo tại địa chỉ: https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx ).
  6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai tại đơn vị và trên địa bàn, thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" đó là: Chỉ huy tại chỗ (Lãnh đạo, người đứng đầu cơ sở y tế từ cấp xã, huyện và cấp tỉnh trực tiếp chỉ huy, điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa); Lực lượng tại chỗ (có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh); Phương tiện tại chỗ (có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn sơ cứu, cấp cứu và chuyển tuyến); Hậu cần tại chỗ (dự trữ đủ xăng dầu cho xe cấp cứu, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho cơ sở khám chữa bệnh).
  7. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực cấp cứu, trực phòng chống thiên tai; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống thiên tai, đặc biệt khi có mưa, bão.
  8. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẵn còn đang diễn biến phức tạp; do đó, các đơn vị phải triển khai đồng bộ, kết hợp các giải pháp phòng chống thiên tai và phòng chống dịch; chủ động sẵn sàng các phương án để tránh bị động, lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đột xuất khi có tình huống thiên tai.

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.