Thông tin Y tế Thông tin Y tế
BR-VT có hơn 301 ngàn người được cấp Hộ chiếu vắc xin

Theo thông tin từ Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), tính đến nay, toàn quốc đã có hơn 25 triệu người dân Việt Nam đã có Hộ chiếu vắc xin điện tử. Trong đó, tỉnh BR-VT có hơn 301 ngàn người đã có Hộ chiếu vắc xin và hơn 873 ngàn người đủ điều kiện được cấp Hộ chiếu vắc xin.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn còn có khoảng 273.300 hồ sơ tiêm chủng của người dân chưa hợp lệ trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia. Các cơ sở tiêm chủng đang phối hợp với lực lượng công an và các địa phương đang nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng để người dân được cấp Hộ chiếu vắc xin trong thời gian sớm nhất.

Theo đánh giá của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), sau hơn 1 tháng triển khai công tác "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin, đến nay công tác triển khai còn chậm, không đảm bảo tiến độ đề ra. Nguyên nhân do các địa phương chưa huy động các lực lượng khác để hỗ trợ ngành y tế; người dân khi tiêm chủng khai thông tin chưa đầy đủ, chính xác nên khó khăn trong việc xác minh; Hệ thống ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin hoạt động chưa ổn định.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/