Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Tại Công văn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí; đồng thời bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/