Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Tăng cường thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp

Bộ Y tế vừa có văn bản đôn đốc thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; cơ sở KCB trực thuộc Bộ, ngành; Hiệp Hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) của Bộ Công an. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2022,100% cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp với 20% người dân có thực hiện tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID. Các đơn vị tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết về những tiện lợi, lợi, từ đó dần dần thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT.

Được biết, tháng 2/2022, Bộ Y tế đã có công văn gửi các đơn vị về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNelD. Đến tháng11/2022, toàn quốc có hơn 11.720 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 92%).

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/