Thông tin Y tế Thông tin Y tế
UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 14, 15)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Vũng Tàu, Phú Mỹ và Xuyên Mộc đẩy nhanh tiêm hết số vắc xin chưa sử dụng hết ở đợt 14, đợt 15 cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch (trong đó huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ lưu ý số vắc xin đợt 15), đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả; báo cáo kết quả về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 27/11/2022:

- Tỷ lệ tiêm vắc xin đợt 14 đạt 95,83%, còn 03 địa phương đang triển khai tiêm (thành phố Vũng Tàu: 900 liều, thị xã Phú Mỹ: 700 liều, huyện Xuyên Mộc: 90 liều);

- Tỷ lệ tiêm vắc xin đợt 15 đạt 94,77%; còn 02 địa phương chưa sử dụng hết số vắc xin phân bổ (huyện Xuyên Mộc còn 1.026 liều, thị xã Phú Mỹ còn 138 liều).

Trước đó, ngày 23/11, UBND tỉnh đã có văn bản biểu dương UBND huyện Long Điền - đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phân bổ vắc xin đợt 14 năm 2022 sớm nhất, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch (trong đó lưu ý thời hạn sử dụng số vắc xin phân bổ đợt 15), đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu vắc xin được phân bổ (Công văn số 14978/UBND-VP)

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/