Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 14, 15)

Thực hiện Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 11/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Thông báo số 1275/TB-DP ngày 14/11/2022 của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm vắc xin phòng COVID- 19, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo như sau:

1. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm cho các nhóm đối tượng theo quy định, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả (trong đó ưu tiên huy động tập trung nguồn lực tiêm vắc xin đợt 15 hoàn thành trước ngày 30/11/2022 và số vắc xin chưa sử dụng hêt ở đợt 14); báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Y tế theo quy định.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan:

- Rà soát tỷ lệ tiêm chủng của từng nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Y tế nhu cầu vắc xin của tỉnh, đảm bảo sát với nhu cầu thực tế của địa phương, đạt mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

- Khẩn trương rà soát việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Y tế trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương tại nơi đơn vị đứng chân: tiến hành rà soát, lập danh sách và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi (tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm chủng).

- Tiếp tục tăng cường vận động học sinh và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa các em đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, kịp thời.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, truyền tải thông tin khoa học về vắc xin và lợi ích của tiêm chủng vắc xin, nhất là đối với trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để cha mẹ, phụ huynh học sinh và mọi người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/11/2022, tỷ lệ tiêm vắc xin đợt 14 đạt 68,17% (còn 12.890/40.500 liều vắc xin chưa sử dụng; một số địa phương còn nhiều vắc xin như: thành phố Vũng Tàu còn 4.720 liều, thị xã Phú Mỹ còn 3.490 liều, huyện Châu Đức còn 1.630 liều, thành phố Bà Rịa còn 1.220 liều); riêng số vắc xin mới phân bổ đợt 15 (22.260 liều) các địa phương đang triển khai tiêm theo kế hoạch (có Phụ lục kèm theo).

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/