Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 6115/BYT-DP ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu:

1. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng hoàn thành số vắc xin chưa sử dụng hết ở đợt 13 (còn 10.182 liều), đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi; rà soát, lập danh sách và tố chức tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm chủng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ; đặc biệt chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ đến dưới 12 tuổi.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/10/2022, tỷ lệ tiêm vắc xin đợt 13 đạt 82,79%, còn 10.182/59.160 liều vắc xin chưa sử dụng; một số địa phương chưa sử dụng hết vắc xin đã phân bổ, cụ thể: thành phố Vũng Tàu còn 3.252 liều, thành phố Bà Rịa còn 2.952 liều, huyện Xuyên Mộc còn 2.196 liều, huyện Đất Đỏ còn 1.068 liều, huyện Châu Đức còn 666 liều.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/