Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thuốc

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 817/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 16489/UBND-VP ngày 23/12/2022 về việc thực hiện Công văn số 7173/BYT-QLD ngày 12/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc; đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế phối hợp với Sở TT-TT, Sở VH-TT, Sở Du lịch tổ chức tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị; tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc. Chủ động nắm bắt thông tin về sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin truyền thông; phối hợp với cơ quan chức năng, thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm...

 
Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn