Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

+ Đánh giá phân loại cấp độ dịch cấp xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố (thời điểm đánh giá lúc 10 giờ 00 ngày 24/04/2023):

- Cấp 1

Nguy cơ thấp (vùng xanh)

83, chiếm 100%

- Cấp 2

Nguy cơ trung bình (vùng vàng)

00

- Cấp 3

Nguy cơ cao (vùng cam)

00

- Cấp 4

Nguy cơ rất cao (vùng đỏ)

00

Đính kèm phụ lục danh sách

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/